Rieter

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  1. Zaslání životopisu – Základním předpokladem pro zařazení kandidáta do výběrového řízení je zaslání aktuálního strukturovaného profesního životopisu v českém jazyce popř. také v anglickém jazyce s uvedením pozice, o kterou má uchazeč zájem.

  2. Krátký pohovor po telefonu – V případě, že je kandidát vybrán k dalšímu jednání, může následovat krátký pohovor po telefonu či pomocí dalších technických prostředků.

  3. Osobní pohovor ve společnosti – Následuje osobní pohovor ve společnosti, který dle náročnosti pozice obvykle probíhá minimálně dvoukolově. Součástí výběru může být i pohovor se zahraničními kolegy formou osobního jednání popř. pohovoru pomocí dalších komunikačních prostředků.

  4. Praktická zkouška – U některých pozic může následovat praktická zkouška k ověření pracovních zkušeností či test technických dovedností.

  5. Psychometrie – Záleží nám nejen na profesních kvalitách, ale také na kvalitě osobnosti uchazeče. Z tohoto důvodu je součástí výběrového řízení na většinu pozic také zpracování psychometrických dotazníků.

  6. Informační schůzka – V případě úspěšného absolvování výběrového řízení je kandidát pozván na závěrečnou informační schůzku k projednání sjednávaných podmínek pracovního poměru a na žádost kandidáta můžeme vystavit také příslib zaměstnání.

Výběrové řízení

Informace o průběhu výběrového řízení
více

Virtuální prohlídka

Naše ocenění