Volná místa

Nenašli jste vhodnou pracovní pozici?

Pošlete své CV

Výběrové řízení

  1. Zaslání životopisu základním předpokladem pro zařazení kandidáta do výběrového řízení je zaslání aktuálního strukturovaného profesního životopisu v českém jazyce popř. také v anglickém jazyce s uvedením pozice, o kterou má uchazeč zájem.
  2. Krátký pohovor po telefonu v případě, že je kandidát vybrán k dalšímu jednání, může následovat krátký pohovor po telefonu či pomocí dalších komunikačních prostředků.
  3. Osobní pohovor ve společnosti následuje osobní pohovor ve společnosti, který dle náročnosti pozice obvykle probíhá minimálně dvoukolově. Součástí výběru může být u vybraných pozic i pohovor se zahraničními kolegy formou osobního jednání popř. pohovoru pomocí dalších komunikačních prostředků.
  4. Praktická zkouška u některých pozic může následovat praktická zkouška k ověření pracovních zkušeností či test technických dovedností.
  5. Psychometrie záleží nám nejen na profesních kvalitách, ale také na kvalitě osobnosti uchazeče. Z tohoto důvodu je součástí výběrového řízení na většinu pozic také zpracování psychometrických dotazníků.
  6. Informační schůzka v případě úspěšného absolvování výběrového řízení je kandidát pozván na závěrečnou informační schůzku k projednání sjednávaných podmínek pracovního poměru a na žádost kandidáta můžeme vystavit také příslib zaměstnání. Schůzka může být nahrazena také telefonátem.

Start v novém zaměstnání nemusí být stres

Nástup do nového zaměstnání...

...není jednoduchá věc. Společnými silami to však zvládneme. Ještě před vaším nástupem se vám budeme snažit vše ulehčit např. e-learningovým kurzem, který vám představí naše produkty a důležité firemní předpisy. Budeme se vám věnovat nejen první den, kdy s vámi vyřídíme všechny formální záležitosti, ale také v průběhu celé vaší adaptace na nové prostředí a práci.

Součástí procesu zapracování jsou také pohovory s vaším nadřízeným a HR specialisty, abychom zjistili, zda proces adaptace probíhá správně. Postupně budete pověřováni náročnějšími a samostatnějšími úkoly až do úplného zapracování.

Příležitosti pro studenty / absolventy

Stipendia

Žákům technických učilišť a dále studentům středních a vysokých škol nabízíme možnost stipendia. Jeho výše je vázána na studijní výsledky. Můžete tedy sami ovlivnit kolik vám budeme měsíčně přispívat!

Učňům a studentům středních škol nabízíme měsíční stipendium ve výši až 2500 Kč a ve vyšších ročnících (3. a 4. ročník) až 3000 Kč. Po ukončení studia navíc garantujeme práci a v průběhu studia placené brigády!

Studentům vysokých škol nabízíme stipendium ve výši až 4000 Kč měsíčně.

Vedení diplomových prací

Studentům technických vysokých škol nabízíme možnost vedení diplomových prací některým z našich odborníků.

Trainee programy

Studentům technických středních a vysokých škol nabízíme možnost účasti v trainee programu, v rámci kterého získáte možnost poznat a aplikovat teoretické znalosti získané při studiu. Vše doplněno možností přivydělat si!

Aktuálně nabízíme možnost programů v těchto oborech:

  • Strojírenská technologie
  • Vývoj elektronických řídících systémů